RHS

RUTEBILHISTORISK SENTER EFB

STARTEN             DAGENS STATUS          BILDER

EFB

Vognparken til Ellingsøy Ferje- og Billag foran anlegget. Foto fra 1984, året før EFB ble oppkjøpt av Ålesund Bilruter.

ELLINGSØY FERJE- OG BILLAG A/S