Styret

 

Verv Navn Valde for
Leder Petter K. Ulvestad 2017
Nestleder med web-ansvar Tor Sindre Grønningsæter 2017-2018
Kasserer Jan Arild Refsnes 2016-2017
Sekretær Ola A. Rangsæter 2017-2018
Styremedlem John Andreas Storås 2016-2017
Styremedlem Tor Bakke 2017-2018
Styremedlem Hans Olav Drabløs 2017-2018
Varamedlem Fridtjof Buset 2017
Varamedlem Mathias Lerstad 2017
     
Revisor Tom Arild Eide 2017
Revisor Stein A. Roald 2017
     
Valgkomitè Ove Moen 2017
Valgkomitè Per Birger Eliassen 2017
Valgkomitè Bjørn Sæterbakken 2017
     
Museums- og John Andreas Storås 2017
dokumentasjonskomitè Kristoffer Emblem 2017